TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0220
 
Az elmúlt 60 év gyakorlatának továbbfejlesztése a mai kor jegyében a hódmezővásárhelyi művészetoktatásban
TÁMOP-logo
Body: 

Hódmezővásárhely Művészeti Oktatásáért Alapítvány

6800 Hódmezővásárhely, Mária Valéria u. 4-6.

 

Jogi státusz: Nem közhasznú

Adószám: 18738164-1-06

Számlaszám: Pillér Takarékszövetkezet   57400262-10008212

Képviselő: Vágó János

Telefon: 62/222-910

Az alapítványt 2016-ban hozta létre a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola tantestülete.
Képviselője: Vágó János kuratórium elnök.
Az alapítvány nyitott, amelyben csatlakozhatnak jogi és magánszemélyek befizetéseikkel és felajánlásaikkal.

Az Alapítvány célja:

- a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola (továbbiakban: Intézmény) működésének segítése eszközök, hangszerek, hangszertartozékok beszerzésével,

- az Intézmény hagyományainak ápolása, gondozása,

- az Intézményben tanulók kiemelkedő teljesítményének jutalmazása, művészeti pályára való irányultságuk ösztönzése, művészeti táborokban, versenyeken való részvételük támogatása,

- a tanulók művészeti pályára történő felkészítésének támogatása,

- művészeti táborok, találkozók, versenyek, rendezvények szervezése, lebonyolítása,

- Hódmezővásárhelyen és környékén a művészetek népszerűsítése, a zenekultúra terjesztése,

- belföldi- és nemzetközi kapcsolatok teremtése és fejlesztése,

- szociálisan rászoruló kiemelkedően tehetséges tanulók támogatása,

- az Intézmény pedagógusainak kurzusokon, versenyeken való részvételének támogatása

Az alapítvány kezelője a kuratórium,melynek tagjai:

- Vágó János
- Lauer Ágnes
- Radicsné Nagy Andrea
- Suhanyeczné Puskás Barbara
- Zoltán Péter

Cégek támogatása esetén az Alapítvány adóigazolást állít ki a támogatási összegről.