TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0220
 
Az elmúlt 60 év gyakorlatának továbbfejlesztése a mai kor jegyében a hódmezővásárhelyi művészetoktatásban
TÁMOP-logo

20. Ifjú Zongoristák Csongrád Megyei Találkozó eredményei

20. Ifjú Zongoristák Csongrád Megyei Találkozója - tervezett program

"Péczely Attila" Városi Népdaléneklési Verseny

Csongrád Megyei Vonós Kamara és Zenekari Találkozó

20. Ifjú Zongoristák Csongrád Megyei Találkozója

Tanári hangverseny meghívó

Növendékhangverseny

Órabeosztás

Péczely Est

Péczely Attilára emlékeztek, és átadták a nevét viselő plakettet (galériával, videókkal)

A fél évszázada elhunyt Péczely Attila orvos, muzeológus és népzenegyűjtőre emlékeztek pénteken a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban. A Péczely Attila nevét viselő alapítvány plakettjét ebben az évben a vásárhelyi születésű zeneszerző, egyetemi tanár, Huszár Lajos vette át, míg az esten felléptek a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és tanárai.

A fél évszázada elhunyt Péczely Attila orvos, muzeológus és népzenegyűjtőre emlékeztek pénteken a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban. A Péczely Attila nevét viselő alapítvány plakettjét ebben az évben a vásárhelyi születésű zeneszerző, egyetemi tanár, Huszár Lajos vette át, míg az esten felléptek a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és tanárai.

Vásárhelyen 1953-ban kezdte meg működését az Állami Zeneiskola, amelynek egykori tanára, Felletár Béla kezdeményezésére 1994-ban a város önkormányzata úgy döntött, hogy az intézmény felveszi Péczely Attila nevét – idézte fel a mai alapfokú művészeti iskola igazgatója, Vágó János. Három évvel később felkerült az akkori, János téri épület falára a Péczelyt ábrázoló dombormű, Erdős Péter alkotása, amely azután az iskola költözésével a mai, Mária Valéria utcai telephelyre is elkísérte az intézményt.

Az igazgató köszöntötte Péczely Attila családjának a nézőtéren helyet foglaló tagjait, fiát, dr. Péczely Pétert, és unokáját, Péczely Ákost.

Az est moderátora, az intézményt korábban igazgató Berei Erzsébet, a Péczely Attila Ének-zenei Alapítvány elnöke szólt családjának Péczely Attilához való kötődéséről is. Mint elmondta, nagyszülei jó kapcsolatot ápoltak a zenekutatóval, olyannyira, hogy ma is a családi örökség nemes darabja az a porcelán készlet, amelyet Péczely Attila a Berei szülők esküvőjén, mint násznagy ajándékozott.

Péczely Attila zenetudósi munkásságát méltatva Varga István professor emeritus, a szegedi tanítóképzés egykori vezetője kiemelte: Péczely Kodály Zoltán tanítványa volt, majd szoros munkakapcsolatban álltak, és mestere által kontrolláltan gyűjtötte össze a vásárhelyi környék háromezer dalát mintegy 80 adatközlőjétől. A dalokat Kodály módszere szerint kottába írta, vagy viaszhengerre rögzítette.

Péczely a vásárhelyi társadalom különböző rétegeitől igyekezett dalokat gyűjteni. Tapasztalata szerint a nagygazdák ódzkodtak dalra fakadni, ők már inkább városi embernek tartották magukat. A középbirtokos réteg képviselői főként az operetteket és a népszínművek dalbetéteit ismerték, az igazi népdalokat a kisparaszti rég soraiból gyűjtötte Péczely, őket tartotta az ősi népzenei hagyomány igazi letéteményeseinek.

A béresekkel és napszámosokkal kapcsolatban, akik az év folyamán a mezőgazdasági igényei szerint vándoroltak, Péczely megfigyelte, hogy más tájak más dalait is ismerték. A zenetudós módszere volt, hogy egy-egy adatközlővel ugyanazt a dalt öt-tíz év múltán újra elénekeltette, így kiderült, hogy vannak hagyományőrzők, és vannak olyanok is, akik az évek múltával más dallamfordulatokkal, más díszítéssel énekelték a népdalokat, őket a zenetudós újítóknak nevezte.

Péczely Attila 1929-ben orvosnak érkezett Vásárhelyre – mondta el Nagy Vera főmuzeológus -, azonban rövidesen tagja lett Tornyai körének, az akkori dalkörnek és néprajzi szakosztályt is alakított a városban. Kiállításokat, iskolai előadásokat szervezett és a helyi sajtóban is publikált. A második világháborúban orvos századosként szolgált, majd rövid angol hadifogságot követően hazatérve politikai okokból nem kaphatott szellemi munkát, az akkori téeszekben fizikai dolgozóként alkalmazták.

Ortutay Gyula közbenjárására végül a Szegedi Múzeumban alkalmazták, ahol 1949 és 1952 között a néprajzi osztályt vezette. Galyasi Miklós kérésére került ezután a vásárhelyi közgyűjteménybe, itt 1959-es nyugdíjba vonulásáig közel ötszáz cserépedénnyel, festett bútorokkal, szőrös párnavégekkel és a népi mesterségek szerszámaival gazdagította a múzeumot, de három vásárhelyi papucskészítő hagyatékát is megszerezte az intézmény számára.

A Péczely Attila Ének-zenei Alapítvány ebben az évben plakettel jutalmazta a vásárhelyi származású Huszár Lajos Erkel-, Bartók- és kétszeres Artisjus-díjas zeneszerzőt. A laudációban elhangzott: Huszár Lajos tanárai között volt Steiner Béla is, majd a zeneművészeti főiskolát követően Rómában volt ösztöndíjas, majd tanított Szeged, Békéscsaba és a főváros zenei felsőoktatási intézményeiben, elérve az egyetemi tanári fokozatot. A díjazott zeneszerző az esten sorra kerülő zenei műsorban zongorán adta elő szerzeményét, a Notturno op. 17-et, amelyet római tanárának 12 fokú, dodekafón hangsorára komponált.

A műsorban felléptek a Péczely Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és tanárai, képviselve nemcsak a zene tagozatot, hanem felléptek a színpadon a drámai és a néptánc tagozat képviselői is, míg a művelődési központ előterében a képzőművészeti tagozat növendékeinek alkotásaiból nyílt kiállítás.

Az esten Varga István elmondta: a Péczely Attila által összegyűjtött dallok féltve őrzött kincsei a magyar népzenei kultúrának, és érdemesnek nevezte ennek feldolgozását és megjelentetését.

Arnay


 

 

Oldalak